Regulamin zajęć grupowych

1. Zajęcia tenisowe fair play odbywają się na kortach klubu Wars przy ul. Jodłowej 1/3 w oraz w klubie Olszynka Grochowska przy ul. Osowskiej 15 w Warszawie.

2. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych.

3. Trening trwa 60 minut (z czego 5 minut przeznaczamy na uprzątnięcie kortu).

4. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz buty sportowe z płaskim bieżnikiem. Prosimy, aby dzieci przynosiły wodę, a w sezonie letnim czapki z daszkiem.

5. Prosimy o uiszczanie opłat gotówką lub przelewem za miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu. Zobowiązujemy się do wysyłania informacji o bieżących kosztach.

6. W przypadku jednorazowych nieobecności nie ma możliwości zwrotu opłaty. Zobowiązujemy się jednak do zaproponowania terminu do odrobienia zajęć, o ile nieobecność zostanie nam zgłoszona nie później niż 24 godziny przed zajęciami (prosimy o SMS bezpośrednio do trenerów).

7. Przypadki przedłużającej się, uargumentowanej absencji będziemy rozpatrywać indywidualnie.

8. W przypadku konieczności odwołania zajęć (choroba trenera, awaria ogrzewania pod balonem, deszcz w sezonie letnim) opłata przechodzi na poczet następnego miesiąca.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru na 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona z uchybieniem terminu 10 dni – rodzic/opiekun będzie zobowiązany pokryć w pełni przypadające na niego koszty w następnym miesiącu.

10. Zgodnie z zaleceniami bardzo prosimy o dezynfekcję/umycie rąk przed rozpoczęciem zajęć. Płyny rozmieszczone są w widocznych miejscach, można również skorzystać z łazienki w budynku klubu. Dla wspólnego bezpieczeństwa bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z oznakami przeziębienia lub choroby.